Lindholmens Tidevarv i VR

 Animerad Pilot (5 mi)   VR-Vinjett  REPORTAGE OM PROJEKTET (3 min)
 TEXT IN ENGLISH     ARTIKEL i MUSEITEKNIK om projektet  GP-artikel

 BAKGRUND:
En förstudie
& pilot på nytt upplevelse center på norra älvsstranden: Tidevarvet.
En innovativ samlingsplats för Västsveriges Varvshistoria i en byggnad med tex
en form av ett fartyg el docka. Innehållet skall inspirera till kreativa lösningar
och interaktiva upplevelser genom alla Tidevarv...

Pilotfilmen visar 3 animerade ex att själv ta en aktiv del av västsveriges varvsepok.
Målet är att med VR-teknik, arkivmaterial och animationer, återskapa vårt kulturarv
till en personlig upplevelse. Projektpresentation/pilot okt 2016 stöd av VGR "frispel"
- nu med fortsatt utvecklingsstöd från bla VGR Kulturnämnd 2017.

NÄSTA STEG är att återskapa en historisk varvsmiljö, virituellt fullt ut, med VR och
arkivmaterial med animationer för att själv kliva in via VR-tekniken, HTC Vive
och handgripligen prova på olika moment till en totalupplevelse.
Först en 3D Scanning av Varvshistoriska föreningens modell för forts animering...
En Beta-version för VR-tester visades upp i okt 2017 på Lindholmens Visual Arena
inför ny ansökan och fortsättning 2018 med interagerande varvsarbetar moment och
Guidade VR-turer i 2 tidsepoker.

LINDHOLMENS TIDEVARV i VR:
VR-modellen av Lindholmensvarv ska man nu kunna uppleva i två olika tidsepoker:
DEL 1. ”Den Gamla/Historiska” fr 1920-1950-talet i svartvitt på vintern, där man bla
kan pröva att svetsa och ”nit-apa” och vara med på sjösättning av ett fartyg.
Här kommer också finnas flera Guidade Spår/turer att välja på med filmer & röster etc
DEL 2. ”Den Sista/Moderna” 1950-1979 är i färg på våren, där man bla kan pröva att
köra kran och lasta olika fartygsmodeller. Här kommer också finnas flera guidade
turer och spår att välja på med allt från Varvsarbetare till en kända Göteborgsprofiler.

Samarbete/partners: FilmEpidemin, Lindholmen Science Park, Visual Arena, RoofTop,
Göteborgs Varvshistoriska föreningen, GothenburgStudios, Västarvet/Länstyrelsen mfl
Lobbygrupp via Aino Trosell. Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Kultur i Väst
Göteborg Stad, kulturförvaltning. Projektledare/Regi: Jonas Myrstrand. Studio Jox.
Animatör:Benoit Lafréchoux Programmerare:Erik Svedäng Projektägare:FilmEpidemin

Besökte med stöd av Kultur i Väst; "European Culture" Milano, inför Kulturarvsåret
2018 för uländska samarbetspartners kring varvsepoker: Danmark, Hamburg, Polen
Besökte Gdansk för möte: Baltic Sea Cultural, Solidarity Center, Maritim Museum

varvet-ansokning11

s-maritime-museum-of
VR_proj_bild