Playa Sortí

Ett nytt TV-serie FORMAT

en SeniorSåpa

under utveckling mot Pilot...

Tillsammans med ALMAGEST AB 

www.playasorti.se